Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic podepsalo s Dětmi Země dohodu v rámci modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Hvězdonice

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve spolupráci se spolkem Děti Země. S cílem usnadnit modernizaci dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi podepsaly obě strany dne 10. září 2018 dohodu o důslednější ochraně ptáků před rizikem jejich zbytečných nárazů do průhledných protihlukových stěn. Práce na úseku budou zahájeny již v říjnu letošního roku.

V rámci dohody ŘSD vyhoví návrhům Dětí Země a doporučením České společnosti ornitologické o vhodnější úpravě povrchu průhledných protihlukových stěn. ŘSD vnímá potřebu jejich důsledné ochrany při provozování dálnice, takže je připraveno požadavek splnit a v rámci principu předběžné opatrnosti předejít zbytečným střetům ptáků s takovými typy stěn.

Děti Země se v dohodě zavázaly, že nepodají proti Ministerstvu dopravy správní žalobu o zákonnosti pravomocného stavebního povolení pro stavbu „D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice“, jejímž cílem by bylo soudním rozhodnutím prosadit ornitology lepší způsob ochrany ptáků před nárazy do těchto stěn.

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Jan Kroupa: „Pokračujeme ve společně započatém dialogu, který jsme navázali v rámci přípravy dálnice D11 u Hradce Králové. Cílem Ředitelství silnic a dálnic je dokončit modernizaci naší nejdůležitější dopravní komunikace v co nejkratším termínu a opět jsme tedy upřednostnili vzájemnou dohodu před případným soudním sporem. Pevně věřím, že spolupráce mezi ŘSD a spolkem Děti Země bude i nadále pokračovat k všeobecné spokojenosti.“

Předseda Dětí Země RNDr. Miroslav Patrik říká: „Dohoda je výhodná pro obě strany, protože ŘSD bude mít jistotu, že stavbu nebude provázet soudní spor o zákonnosti vydaného stavebního povolení a my budeme mít zase jistotu, že průhledné protihlukové stěny budou svou povrchovou úpravou doporučených v dohodě skutečně zaručovat, že se zbytečně nestanou pastí pro ptáky. Navržené tři možnosti úpravy těchto stěn vycházejí z odborné literatury a ze zkušeností a doporučení ornitologů.“

ŘSD a Děti Země první podobnou dohodu podepsaly dne 29. srpna 2018 a týkala se dálnice D1106 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Děti Země se v ní zavázaly do týdne stáhnout svůj rozklad proti vydání stavebního povolení, což učinily dne 5. září, a ŘSD ČR má do vydání kolaudačního souhlasu splnit devět jejich návrhů na přísnější ochranu přírody a veřejného zdraví především během výstavby této dálnice. Garantem za ŘSD ČR je ekologický dozor stavby firma NaturaServis, s. r. o.