Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na prázdninové dopravní omezení na mostě Vysočina na dálnici D1

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na prázdninové dopravní omezení na mostě Vysočina na dálnici D1, kdy bude doprava v průběhu 70 dní vedena ve střídavém režimu 2 + 1, resp. 1 + 2. Omezení bude zahájeno v neděli 30. června po odjetí páteční a sobotní prázdninové špičky.

Součástí modernizace dálnice D1 u Velkého Meziříčí je i modernizace mostu Vysočina. Stávající volná šířka mostu Vysočina (šířka mezi svodidly) je 2 x 11,75 m a po modernizaci bude rozšířena na standardní 2 x 12,5 m (prostorové uspořádání, které umožní vedení dopravy dvěma jízdními pruhy pro každý směr na jednom jízdním pásu – jednom mostu). Stávající prostor mezi mosty (cca 1 750 mm) bude zmenšen až na 100 mm. Při modernizaci mostu budou především rozšířeny (navařeny) konzoly stávající spojité ocelové trámové konstrukce mostu směrem do středového zrcadla.

Po většinu modernizace je most průjezdný v režimu 2 + 2 jízdní pruhy (standardní vedení dopravy při modernizaci dálnice D1). Při provádění svářečských prací je však nutné z jednoho mostu vyloučit dopravu (projíždějící doprava vnáší do ocelové konstrukce vibrace – kvalitní sváření je v takovýchto podmínkách vyloučeno). Po toto období bude pro veřejnou dopravu sloužit pouze jeden most, který je možné provozovat pouze v režimu 2 + 1. ŘSD ČR si uvědomuje dopravní význam dálnice D1 i komplikace, které může omezení do jednoho pruhu způsobit nejen na vlastní dálnici, ale i ve městě Velké Meziříčí.

Z uvedených důvodu přijato ŘSD následující opatření:

  •  Provoz na mostě bude v závislosti na dopravních špičkách 2 x v týdnu přestavován z režimu 2 pruhy na Prahu a jeden na Brno (neděle 06:00 hod. – středa 18:00 hod.), do režimu 2 na Brno a jeden na Prahu (středa 18:00 hod. – neděle 06:00 hod.).
  •  Před místem zúžení bude instalován plně automatický systém varování před kolonou.
  •  Byl zvolen pro modernizace D1 unikátní systém hodnocení podaných nabídek. Podané nabídky byly hodnoceny následujícím způsobem – 70 % nabídková cena, 10 % nabídnutá záruční doba a 20 % zkrácení doby, po kterou bude most Vysočina provozován v režimu 2 + 1. V rámci tohoto hodnotícího kritéria zhotovitelé nabízeli, o kolik dnů zkrátí maximální dobu, která byla stanovena na 105 dnů. Vítězný Metrostav nabídl 70 dnů.

Vizualizace modernizace dálnice D1 – úsek 19: Velké Meziříčí-východ – Velké Meziříčí-západ: