Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 112 až 119 v noci ze soboty na neděli. Důvodem uzavírky je demolice šířkově nevyhovujícího nadjezdu. V místě budou vyznačeny objízdné trasy. Pro úplnou uzavírku byla vybrána noc ze soboty na neděli z důvodu velmi nízkých dopravních intenzit.

 

Vedení dopravy

  1. 3. 2017 od 17:00 hod. do 20:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,5 – 112,9 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice s výjimkou úseku v km 116,0 – 115,8, kde je vedena v jednom (pravém) pomocném pruhu.

Ve směru na Brno je v km 112,7 – 119,7 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice s výjimkou úseku v km 115,6 –116,0, kde je vedena v jednom (pravém) pomocném pruhu.

 

od 11. 3. 2017, 20:00 hod. do 12. 3. 2017, 10:00 hod.

Mezi MÚK Jihlava (EXIT 112) a MÚK Velký Beranov (EXIT 119) je úplná uzavírka dálnice D1 (v obou směrech).

Objízdná trasa (v obou směrech) je vedena po silnici I/38, II/523 (ul. Jiráskova), II/602 (ul. Hradební) ve městě Jihlava a po silnici II/602 a II/353 přes obec Velký Beranov.

 

  1. 3. 2017 od 10:00 hod. do 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,5 – 112,9 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice s výjimkou úseku v km 116,0 – 115,8, kde je vedena v jednom (pravém) pomocném pruhu.

Ve směru na Brno je v km 112,7 – 119,7 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice s výjimkou úseku v km 115,6 –116,0, kde je vedena v jednom (pravém) pomocném pruhu.

 

Dlouhodobá objízdná trasa pro uzavřenou silnici II/352

Vozidla do 12 tun – vedení objízdné trasy ve městě Jihlava po silnici II/352 a I/38, dále po silnici III/3525 přes obec Střítež a Ždírec, a dále po uzavřené silnici II/352 do obce Měšín.

Vozidla nad 12 tun – vedení objízdné trasy ve městě Jihlava je shodné po silnici II/352 a silnici I/38, dále po silnici II/350 a II/348 přes městys Štoky a po silnici II/348 přes obec Dobrotín a Polná. Odtud po uzavřené silnici II/352 do obce Měšín.

 

Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Hlavní trasa:

 

délka: 5980 m (km 113,320–119,300)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 184 184 m2

počet stavebních objektů: 28

 

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s r. o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BT Beton – Technik GmbH

Předpokládaná hodnota zakázky: 710 000 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 589 997 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 08/2016 – 07/2018