Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Humpolcem

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 21 až 90 v noci ze soboty 22. 4. na neděli 23. 4. Důvodem uzavírky je demolice tří šířkově nevyhovujících nadjezdů. Jedná se o dva nadjezdy mezi Ostředkem a Šternovem a jeden v úseku Hořice – Koberovice. V místě je stanovena objízdná trasa. Pro úplnou uzavírku byla vybrána noc ze soboty na neděli z důvodu velmi nízkých dopravních intenzit.

 

Vedení dopravy

D1 Modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

1) 22. 4. 2017, 13:00 – 19:00 hod. a 23. 4. 2017, 9:00 – 15:00 hod. z důvodu provádění přípravných a dokončovací prací pro snesení nadjezdů.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 42,9 svedena do dvou jízdních pruhů a v km cca 41,9 do jednoho provizorního jízdního pruhu. V něm bude pokračovat, částečně v protisměrném pásu, až na konec uzavírky v km cca 34,2. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) nebude umožněn sjezd ve směru Brno – Ostředek. Na MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

2) Úplná uzavírka dálnice mezi MÚK Ostředek a MÚK Psáře v termínu 22. 4. 2017, 19:00 hod. – 23. 4. 2017, 9:00 hod. z důvodu snášení nadjezdů.

Doprava ve směru Brno bude na MÚK Mirošovice (EXIT 21) vyvedena z dálnice na značenou objízdnou trasu. Objízdná trasa bude vzhledem k souběhu s úplnou uzavírkou dálnice D1 v úseku MÚK Hořice (EXIT 75) – MÚK Koberovice (EXIT 81) vedena po silnici I/3, dálnici D3 a silnicích I/19 a I/34 na MÚK Humpolec (EXIT 90). Dále bude pokračovat po dálnici bez omezení. Místní doprava ve směru od Prahy může po dálnici D1 pokračovat až na MÚK Ostředek (EXIT 34).

Doprava ve směru Praha bude na MÚK Humpolec (EXIT 90) vyvedena z dálnice na značenou objízdnou trasu. Objízdná trasa bude vzhledem k souběhu s úplnou uzavírkou dálnice D1 v úseku MÚK Koberovice (EXIT 81) – MÚK Hořice (EXIT 75) vedena po silnicích I/34 a I/19, dálnici D3 a silnici I/3 na MÚK Mirošovice (EXIT 21). Dále bude pokračovat po dálnici bez omezení. Místní doprava ve směru od Brna může po dálnici D1 pokračovat až na MÚK Koberovice (EXIT 81). Místní doprava může využít neznačenou objízdnou trasu mezi MÚK Soutice (EXIT 56) a MÚK Mirošovice (EXIT 21).

 

Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

 

Hlavní trasa:

délka: 7200 m

km: 34,140 – 41,340

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 186 699 m2

počet stavebních objektů: 28

 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. a BT Beton Technik

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 060 000 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 838 984 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 03/2017 – 11/2018

 

Vedení dopravy:

D1 Modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

1) Uzavírka levého provizorního jízdního pruhu v pravém pásu v km cca 80,4 – 80,7 a levého provizorního jízdního pruhu v levém pásu v km cca 80,7 – 80, 4 v termínu 22. 4. 2017, 13:00 hod. – 19:00 hod. a 23. 4. 2017, 9:00 hod. – 15:00 hod. z důvodu provádění přípravných a dokončovacích prací pro snesení nadjezdu.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 80,4 – 80,7 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 80,7 – 80,4 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu.

2) Úplná uzavírka dálnice mezi MÚK Hořice a MÚK Koberovice v termínu 22. 4. 2017, 19:00 hod. – 23. 4. 2017, 9:00 hod. z důvodu snášení nadjezdu.

Doprava ve směru Brno bude na MÚK Mirošovice (EXIT 21) vyvedena z dálnice na značenou objízdnou trasu. Objízdná trasa bude vzhledem k souběhu s úplnou uzavírkou dálnice D1 v úseku MÚK Ostředek (EXIT 34) – MÚK Psáře (EXIT 49) vedena po silnici I/3, dálnici D3 a silnicích I/19 a I/34 na MÚK Humpolec (EXIT 90). Dále bude pokračovat po dálnici bez omezení. Místní doprava ve směru od Prahy může po dálnici D1 pokračovat až na MÚK Ostředek (EXIT 34). Místní doprava může využít neznačenou objízdnou trasu vedenou mezi MÚK Loket (EXIT 66) a MÚK Koberovice (EXIT 81).

Doprava ve směru Praha bude na MÚK Humpolec (EXIT 90) vyvedena z dálnice na značenou objízdnou trasu. Objízdná trasa bude vzhledem k souběhu s úplnou uzavírkou dálnice D1 v úseku MÚK Psáře (EXIT 49) – MÚK Ostředek (EXIT 34) vedena po silnicích I/34 a I/19, dálnici D3 a silnici I/3 na MÚK Mirošovice (EXIT 21). Dále bude pokračovat po dálnici bez omezení. Místní doprava ve směru od Brna může po dálnici D1 pokračovat až na MÚK Koberovice (EXIT 81). Místní doprava může využít neznačenou objízdnou trasu vedenou mezi MÚK Koberovice (EXIT 81) a MÚK Loket (EXIT 66).

 

Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

 

Hlavní trasa:

délka: 6497 m (km 75,920–82,417)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 150 612 m2

počet stavebních objektů: 28

 

Zhotovitel: EUROVIA + COLAS + EUROVIA Beton

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 003 200 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 841 800 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 03/2017 – 11/2018