Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Loket – Humpolec

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 66 až 90 ve směru na Brno a v km 90 až 75 ve směru na Prahu v noci ze soboty 12. 5. na neděli 13. 5. Důvodem uzavírky je demolice dvou šířkově nevyhovujících nadjezdů v km 87 u Jiřic a v km 90 u Hněvkovic. Budou vyznačeny objízdné trasy. Nové nadjezdy budou řidičům k dispozici v listopadu letošního roku.

 

K bourání dálničních nadjezdů dojde v úseku, kde ještě nebyla zahájena modernizace. Důvodem je skutečnost, že na úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem se nachází hned 4 nadjezdy, které není možné zbourat zároveň, neboť by byla zásadním způsobem omezena prostupnost území ležícího podél dálnice D1. Proto se ŘSD rozhodlo zrekonstruovat 2 nadjezdy již v letošním roce v předstihu. Zbývající 2 nadjezdy budou opraveny v příštím roce.

 

Vedení dopravy:

Přípravné práce:

  1. 5. 2018, 12:00 – 19:00 hod.

– vedení dopravy 1+1 (km 86,5 – 90)

 

  1. 5. 2018, 17:00 hod. – 13. 5. 2018, 11:00 hod.

ve směru na Brno bude doprava vedena v jednom jízdním pruhu (km 20,6 – 21 vpravo)

– provoz vozidel nad 12 tun bude veden po objízdné trase

 

Úplná uzavírka dálnice:

Úplná uzavírka pravého pásu (směr Brno) dálnice mezi MÚK Loket (EXIT 66) a MÚK Humpolec (EXIT 90) a současně levého pásu (směr Praha) dálnice mezi MÚK Humpolec (EXIT 90) a MÚK Hořice (EXIT 75) vč. nájezdové větve MÚK Loket (EXIT 66) vpravo, výjezdové větve MÚK Hořice (EXIT 75) vpravo, výjezdové větve MÚK Humpolec (EXIT 90) vpravo, nájezdových větví MÚK Humpolec (EXIT 90) vlevo, výjezdové větve MÚK Koberovice (EXIT 81) vlevo, odpočívky Speřice vpravo a odpočívky Humpolec vpravo a vlevo v termínu 12. 5. 2018, 19:00 hod. – 13. 5. 2018, 09:00 hod. Provoz vozidel do 12 tun bude veden po objízdné trase.

 

Objízdné trasy:

  1. a) pro vozidla do 12 t ve směru na Brno: MÚK Loket (EXIT 66) – silnice II/150 (Loket, Křivsoudov, Čechtice) – silnice II/112 (Čechtice, Košetice, Křelovice) – silnice II/129 (Křelovice, Želiv, Humpolec) – MÚK Humpolec (EXIT 90),

 

  1. b) pro vozidla do 12 t ve směru na Prahu: MÚK Humpolec (EXIT 90) – silnice I/34 (Humpolec) – místní komunikace v ul. Zahradní (Humpolec) – silnice III/12935 (Jiřice) – silnice II/130 (Koberovice, Hojanovice) – silnice II/150 (Hněvkovice, Loket) – MÚK Loket (EXIT 66),

 

  1. c) pro vozidla nad 12 t (obousměrně): MÚK Mirošovice (EXIT 21) – silnice I/3 (Olbramovice, Miličín) – dálnice D3 – silnice I/19 (Chýnov, Dolní Hořice, Obrataň, Kámen, Čížkov, Pelhřimov) – MÚK Humpolec (EXIT 90).

 

Dokončovací práce:

  1. 5. 2018, 09:00 hod. – 14. 5. 2018, 09:00 hod.

ve směru na Brno bude doprava vedena v jednom jízdním pruhu (km 86,5 – 90)

 

  1. 5. 2018, 09:00 – 15:00 hod. a 13. 5. 2018, 20:00 hod. – 14. 5. 2018, 04:00 hod.

ve směru na Prahu bude doprava vedena v jednom jízdním pruhu (km 90 – 86,5)

Všem řidičům nabízíme k využití před jízdou stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou nonstop dostupné aktuální dopravní informace. Aplikaci je možné spustit také pomocí internetového prohlížeče na adrese http://m.dopravniinfo.cz.

K dispozici je pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt – 800 280 281.