Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Velké Meziříčí, východ – Lhotka

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 146 až 153 v noci ze soboty na neděli. Důvodem uzavírky je demolice dvou šířkově nevyhovujících nadjezdů v km 152,5 a 153,6. V místě budou vyznačeny objízdné trasy. Pro úplnou uzavírku byla vybrána noc ze soboty na neděli z důvodu velmi nízkých dopravních intenzit.

 

Vedení dopravy

8. 4. 2017 od 13:00 hod. do 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 153,820 – 146,602 v jednom pomocném pruhu vedeném v protisměrném pásu dálnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,442 – 153,845 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.

Je uzavřena nájezdová větev levé poloviny MÚK Lhotka (EXIT 153); objízdná trasa je vedena po silnici II/390 ke křižovatce se silnicí II/602, po které je vedena do Velkého Meziříčí, kde vozidla najedou na D1 na MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146).

od 8. 4. 2017, 19:00 hod. do 9. 4. 2017, 9:00 hod.

Dálnice D1 v km 146,952 – 153,875, tj. v úseku mezi MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) a MÚK Lhotka (EXIT 153), je úplně uzavřena.

Objízdná trasa je vedena

  • ve směru na Prahu z MÚK Lhotka (EXIT 153) po silnici II/390 ke křižovatce se silnicí II/602, po které je vedena do Velkého Meziříčí, kde vozidla najedou na dálnici D1 na MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146),
  • ve směru na Brno z MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) po silnici II/602 do Velké Bíteše, odkud je vedena po silnici I/37 k MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), kde vozidla najedou na dálnici D1.

9. 4. 2017 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 153,820 – 146,602 v jednom pomocném pruhu vedeném v protisměrném pásu dálnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 146,442 – 153,845 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice.

Je uzavřena nájezdová větev levé poloviny MÚK Lhotka (EXIT 153); objízdná trasa je vedena po silnici II/390 ke křižovatce se silnicí II/602, po které je vedena do Velkého Meziříčí, kde vozidla najedou na dálnici D1 na MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146).

 

Úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí, východ – EXIT 153 Lhotka

Hlavní trasa:

 

délka: 6647 m (km: 147,100 – 153,748)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 186 116 m2

počet stavebních objektů: 33

 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. a INŽENIERSKÉ STAVBY, a.s.

Předpokládaná hodnota zakázky: 869 000 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 698 198 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 03/2017 – 08/2018