Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizace dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy v rámci modernizovaného úseku D1 Jihlava – Velký Beranov. V průběhu soboty a neděle bude probíhat instalace přechodného dopravního značení. Následně bude zahájena vlastní modernizace levého jízdního pásu (směr Praha). Doprava bude až do konce srpna vedena v pravém jízdním pásu (směr Brno) v režimu 2+2 jízdní pruhy.

 

Vedení dopravy

od 29. 4. 2017, 6:00 hod. do nejdéle 30. 4. 2017, 14:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 120,100 – 119,050 a v km 113,500 – 112,750 doprava vedena v jednom pomocném pruhu.

Ve směru na Brno je v km 112,533 – 119,710 doprava vedena v jednom pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

od 30. 4. 2017, 14:00 hod. do 23. 8. 2017, 6:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,420 – 113,140 doprava svedena ve dvou pomocných zúžených pruzích do protisměrného pásu, ve kterém je vedena v režimu 2+2.

Je uzavřena levá polovina MÚK Velký Beranov (EXIT 119), přičemž objízdná trasa za uzavřenou

  • nájezdovou větev Ždár nad Sázavou / Polná / Velký Beranov (II/352) → Praha (D1) je vedena z MÚK Velký Beranov (EXIT 119) na dálnici D1 v opačném směru (Brno) do MÚK Měřín (EXIT 134), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici II/352 na dálnici D1 ve směru Praha;
  • výjezdovou větev Brno (D1) → Polná / Velký Beranov (II/352) je vedena dále po dálnici D1 do MÚK Jihlava (EXIT 112), kde je doprava svedena přes křižovatkové větve a silnici I/38 na dálnici D1 ve směru Brno do MÚK Velký Beranov (EXIT 119), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací.

Ve směru na Brno je v km 112,673 – 119,660 doprava vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

 

Úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Hlavní trasa:

 

délka: 5980 m (km 113,320–119,300)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 184 184 m2

počet stavebních objektů: 28

 

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s r. o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BT Beton – Technik GmbH

Předpokládaná hodnota zakázky: 710 000 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 589 997 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 08/2016 – 07/2018