Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 6. března modernizaci dálnice D1 v úseku Psáře – Soutice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pondělí 6. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Psáře – Soutice. Modernizace bude zahájena přípravnými pracemi, jako je pokládka vodorovného dopravního značení a instalace provizorních svodidel. Od středy 15. března bude zahájena samotná modernizace levého jízdního pásu (směr Praha). Celý úsek bude do konce letošního roku kompletně zmodernizován a uveden do provozu.

Vedení dopravy

  1. od 6. 3. 2017 do 11. 3. 2017 operativní uzavírky střídavě pravého a levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice

Dopravní omezení bude v místě pouze v následujících časech:

  • pondělí až středa 7:00 hod. – 15:00 hod.
  • čtvrtek a pátek 7:00 hod. – 13:00 hod.
  • sobota 13:00 hod. – 17:30 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,8 – 56,7 vedena v jednom jízdním pruhu. Na MÚK Psáře (EXIT 49) a MÚK Soutice (EXIT 56) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

  1. od 12. 3. 2017, 7:00 hod. do 13. 3. 2017, 8:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,8 – 56,7 vedena v levém jízdním pruhu nebo ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu. Na MÚK Psáře (EXIT 49) a MÚK Soutice (EXIT 56) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

  1. 3. 2017, 8:00 hod. do 15. 3. 2017, 21:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,4 – 55,7 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu a v km cca 55,7 – 56,7 ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Psáře (EXIT 49) a MÚK Soutice (EXIT 56) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

  1. 3. 2017, 11:00 hod. do 15. 3. 2017, 21:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 57,0 – 48,0 vedena v pravém jízdním pruhu. Na MÚK Psáře (EXIT 49) a na MÚK Soutice (EXIT 56) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

  1. 3. 2017 do 30. 6. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude pokračovat v režimu 2+2 až do km 56,7.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 56,8 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 56,5 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena v režimu 2+2 až do km cca 48,4, kde bude převedena zpět a dále bude pokračovat bez omezení. Na MÚK Psáře (EXIT 49) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech, na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn nájezd ve směru Soutice – Praha. Odpočívka Střechov ve směru Brno – Praha bude uzavřena.

Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Hlavní trasa:

 

délka: 7710 m (km 48,590–56,300)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 215 880 m2

počet stavebních objektů: 30

 

Zhotovitel: Společnost MTS + SWIETELSKY (D1 úsek 06, Psáře – Soutice)

Předpokládaná hodnota zakázky: 995 000 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 929 351 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 03/2016 – 11/2017