Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci dálnice D1 v úseku Hořice – Koberovice

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pátek 31. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Hořice – Koberovice. Modernizace bude zahájena přípravnými pracemi v podobě pokládky provizorního vodorovného dopravního značení a instalací dočasných svodidel. Následně budou zahájeny práce ve středním dělícím pásu. Jedná se o nově zahajovaný úsek. V současné době tedy probíhá modernizace již na sedmi úsecích dálnice D1.

Vedení dopravy:

31. 3. 2017, 20:00 hod. – 1. 4. 2017, 2:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 83,1 – 75,7 vedena v jednom jízdním pruhu. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

1. 4. 2017, 2:00 hod. – 3. 4. 2017, 2:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 82,6 – 75,7 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu v pravé části pásu. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

3. 4. 2017, 2:00 hod. – 26. 4. 2017

Doprava ve směru Praha bude v km cca 82,9 – 75,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

31. 3. 2017, 20:00 hod. – 1. 4. 2017, 2:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 75,3 – 82,6 vedena v levém jízdním pruhu. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

1. 4. 2017, 2:00 hod. – 3. 4. 2017, 2:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 75,5 – 82,6 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu v pravé části pásu. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

3. 4. 2017, 2:00 hod. – 10. 6. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 75,7 – 82,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

10. 4. 2017, 10:00 hod. – 14:00 hod.11. 4. 2017, 10:00 hod. – 14:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 83,0 – 82,2 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu a v km cca 82,2 – 75,8 ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

26. 4. 2017, 6:00 hod. – 24:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 83,0 – 82,0 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu a v km cca 82,0 – 75,8 ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

26. 4. 2017 – 10. 6. 2017

Doprava ve směru Praha bude v km cca 83,0 – 75,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Na MÚK Hořice (EXIT 75) a MÚK Koberovice (EXIT 81) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

 

Úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

 

Hlavní trasa:

délka: 6497 m (km 75,920–82,417)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 150 612 m2

počet stavebních objektů: 28

 

Zhotovitel: EUROVIA + COLAS + EUROVIA Beton

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 003 200 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 841 800 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 03/2017 – 11/2018