Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci dálnice D1 v úseku Ostředek – Šternov

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v sobotu 25. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Ostředek – Šternov. Modernizace bude zahájena přípravnými pracemi v podobě pokládky provizorního vodorovného dopravního značení a instalací provizorních svodidel. Následně budou zahájeny práce na rozšíření levého jízdního pásu. Jedná se o nově zahajovaný úsek. V současné době tedy probíhá modernizace již na šesti úsecích dálnice D1.

Vedení dopravy:

25. 3. 2017, 12:00 hod. – 24:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,6 – 41,4 vedena v levém jízdním pruhu. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

26. 3. 2017 – 27. 3. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,6 – 41,4 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu v pravé části pásu. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

26. 3. 2017, 7:00 hod. – 14:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,1 – 40,9 a v km cca 34,3 – 34,2 vedena v pravém jízdním pruhu. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

27. 3. 2017, 10:30 hod. – 24:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,9 – 34,0 vedena v jednom jízdním pruhu. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

27. 3. 2017 – 15. 4. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,7 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 41,4. Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů. Pravý provizorní jízdní pruhu bude pokračovat podél staveniště na konec uzavírky v km cca 34,1. V km cca 38,3 – 36,8 bude zřízen provizorní jízdní pruh pro pomalá vozidla. Levý jízdní pruh bude v km cca 41,1 převeden do protisměrného pásu, v němž bude pokračovat na konec uzavírky v km cca 34,1. Doprava tedy bude vedena v režimu 2+1+1. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

15. 4. 2017, 9:30 hod. – 17. 4. 2017, 7:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 42,9 – 34,0 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

17. 4. 2017 – 15. 5. 2017

Doprava ve směru Brno bude v km cca 33,7 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 41,4. Doprava ve směru Praha bude v km cca 41,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena do km cca 38,6. Dále bude pravý provizorní jízdní pruhu pokračovat podél staveniště na konec uzavírky v km cca 34,1. V km cca 38,3 – 36,8 bude zřízen provizorní jízdní pruh pro pomalá vozidla. Levý jízdní pruh bude v km cca 38,6 převeden do protisměrného pásu, v němž bude pokračovat na konec uzavírky v km cca 34,1. Doprava tedy bude v km cca 38,6 – 34,1 vedena v režimu 2+1+1. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) a MÚK Šternov (EXIT 41) bude umožněn sjezd a nájezd ve všech směrech.

Úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov

Hlavní trasa:

délka: 7200 m

km: 34,140 – 41,340

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 186 699 m2

počet stavebních objektů: 28

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. a BT Beton Technik

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 060 000 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 838 984 tis. Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 03/2017 – 11/2018