Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci pravého jízdního pásu dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Devět křížů

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v sobotu 13. srpna modernizaci pravého jízdního pásu dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Devět křížů. V průběhu soboty budou instalována dočasná svodidla a přechodné dopravní značení a doprava bude vedena v režimu 1+1. Od sobotního večera bude následně doprava převedena do levého jízdního pásu a dále bude vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy. Modernizace první poloviny dálnice v tomto úseku potrvá do konce letošní stavební sezóny.

Vedení dopravy:

dne 13. 8. 2016 od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km cca 168,800 – 162,080 doprava svedena do jednoho pomocného pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

Ve směru na Brno je v km cca 162,080 – 168,630 doprava svedena do jednoho pomocného pruhu.

dne 13. 8. 2016 od 18:00 hod. do 20:00 hod.

Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Vnější pomocný pruh má šířku 3,15 a vnitřní 2,5, přičemž v km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (vnější pomocný pruh má šířku 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Ve směru na Brno je v km cca 162,080 – 168,630 doprava svedena do jednoho pomocného pruhu.

od 13. 8. 2016, 20:00 hod. do 3. 12. 2016

Ve směru na Prahu je od km 168,660 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do vnější poloviny pásu dálnice a takto pokračuje až do km 162,130, kde končí přechodné dopravní omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,430 – 163,100 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Ve směru na Brno je doprava převedena ve dvou zúžených pomocných pruzích přejezdem SDP v km 162,195 – 162,315 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 168,260 – 168,380 je doprava svedena zpět do pravého pásu dálnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V km 163,100 – 163,430 je změna šířkového uspořádání (pravý pomocný pruh má šířku min. 3,0 m) a je přikázána střídavá jízda.

Při pravém pásu dálnice (směr Brno) je uzavřena:

·         nájezdová větev pravé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162), tj. větev pro relaci Tišnov / Velká Bíteš / Náměšť n. Osl (I/37) → Brno (D1), za níž je vedena objízdná trasa z MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) po dálnici D1 ve směru Praha k MÚK Lhotka (EXIT 153), kde je doprava svedena zpět na dálnici D1 ve směru Brno;

·         výjezdová větev pravé poloviny MÚK Devět Křížů (EXIT 168), tj. větev pro relaci Praha (D1) → Domašov (D1), za níž je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 ve směru Brno k MÚK Ostrovačice (EXIT 178), odkud je doprava svedena na silnici II/602 do obce Ostrovačice, kde je směr cílové destinace značen dle místního dopravního značení,

·         odpočívka Devět Křížů, vpravo (km 166,5).

Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

Hlavní trasa:

délka: 5420 m (km 162,750– 168,170)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 151 760 m2

počet stavebních objektů: 20

Zhotovitel: Společnost pro modernizace D1, úsek 22 (předseda sdružení Alpine Bau CZ a. s, OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s.).

Předpokládaná hodnota zakázky: 715 000 000,- Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy: 685 096 502,- Kč bez DPH