Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje na dálnici D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem modernizaci jízdního pásu ve směru na Brno

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo na dálnici D1 modernizaci jízdního pásu mezi Hvězdonicemi a Ostředkem ve směru na Prahu a v pondělí 4. července zahajuje modernizaci jízdního pásu ve směru na Brno. V rámci oprav dojde také k rozšíření a rekonstrukci mostu D1-035 v km 29,161. V pondělí 4. 7. a v úterý 5. 7. bude doprava v km 28 – 34 vedena z důvodu proměny dopravního značení v režimu 1+1.

Vedení dopravy:

1.       Částečná uzavírka pravého pásu, levého provizorního jízdního pruhu v km cca 28,2 – 34,4 v termínu 4. 7. 2016, 5:00 hod. – 5. 7. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,2 – 34,4 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu. V rámci přípravy dopravního značení budou vykonány dvě krátkodobé úplné uzavírky dálnice o délce cca 10 minut.

 2.       Částečná uzavírka levého pásu, levého a části pravého jízdního pruhu v km cca 34,4 – 29,3 a uzavírka levého pásu v km cca 29,3 – 28,9 v termínu 4. 7. 2016, 5:00 hod. – 5. 7. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,4 – 29,3 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu, v km cca 29,3 – 28,9 bude převedena do protisměrného pásu a dále bude pokračovat bez omezení. V rámci přípravy dopravního značení budou vykonány dvě krátkodobé úplné uzavírky dálnice o délce cca 10 minut.

 3.       Uzavírka pravého pásu v km cca 29,3 – 34,2, levého pásu v km cca 29,3 – 28,9 a sjezdové větve MÚK Ostředek vpravo v termínu 5. 7. 2016 – 31. 10. 2016 z důvodu modernizace dálnice.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,4 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a v km cca 29,3 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena na konec uzavírky v km cca 34,3, kde bude převedena zpět.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,6 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena do km cca 29,3. V km cca 29,3 – 28,9 bude vedena v protisměrném pásu a dále bude pokračovat bez omezení.

Na MÚK Ostředek (EXIT 34) nebude umožněn sjezd ve směru Praha – Ostředek. Objízdná trasa bude vyznačena.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

délka: 4640 m (km 29,500–34,100)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 129 920 m2

počet všech stavebních objektů: 360

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s.,Swietelsky Stavební s.r.o. a Hochtief CZ a.s

cena: 549 424 000 Kč (bez DPH)

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy

Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.