Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje práce na modernizaci dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje práce na modernizaci dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. V současné době je tedy modernizováno již celkem šest úseků dálnice D1. Během víkendu dojde také ke změně vedení dopravy mezi Hvězdonicemi a Ostředkem. Na úseku byl dokončen nový CB kryt i na druhé polovině dálnice. Nyní budou následovat dokončovací práce, aby mohl být úsek v letošním roce zprovozněn.

D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov:

Vedení dopravy

V průběhu všech etap je umožněn provoz na přilehlých křižovatkách. Od soboty 8. 10. do středy 12. 10. bude s výjimkou dopravní špičky v neděli odpoledne a pondělí dopoledne doprava na Prahu vedena v jednom jízdním pruhu, v menší míře také ve směru na Brno. Následně bude až do začátku prosince doprava vedena ve dvou jízdních pruzích v obou směrech.

Podrobné vedení dopravy:

od 8. 10. 2016, 6:00 hod. do 9. 10. 2016, 14:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 120,100 – 112,818 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je v km 118,550 – 119,950 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

od 9. 10. 2016, 14:00 hod. do 10. 10. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km cca 119,855 – 112,950 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena (s výjimkou lokálního snížení rychlosti na 80 km/h) bez přechodného dopravního omezení.

od 10. 10. 2016, 10:00 hod. do 12. 10. 2016, 6:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,995 – 112,768 doprava vedena v jednom (pravém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je v km 118,550 – 119,950 doprava vedena (s výjimkou lokálního snížení rychlosti na 80 km/h) bez přechodného dopravního omezení.

 od 12. 10. 2016, 6:00 hod. do 12. 10. 2016, 12:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,995 – 112,768 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je v km 112,500 – 119,700 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

od 12. 10. 2016, 12:00 hod. do 31. 10. 2016, 18:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je levý jízdní pruh převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 112,973 – 113,093 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 119,555 – 199,685 je doprava vrácena zpět do levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice; pravý jízdní pruh je v km 112,973 – 1193,500 veden v levém jízdním pruhu pravého pásu; v km 119,595 končí přechodné dopravní omezení.

V kolektorovém pásu pravé poloviny MÚK Jihlava (EXIT 112) je uzavřen levý jízdní pruh.

od 31. 10. 2016, 18:00 hod. do 4. 12. 2016, 12:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je levý jízdní pruh převeden přejezdem středního dělicího pásu (dále jen „SDP“) v km 112,973 – 113,093 do protisměrného pásu dálnice a přejezdem SDP v km 119,555 – 199,685 je doprava vrácena zpět do levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice; pravý jízdní pruh je v km 112,973 – 1193,500 veden v levém jízdním pruhu pravého pásu; v km 119,595 končí přechodné dopravní omezení.

od 4. 12. 2016, 12:00 hod. do 4. 12. 2016, 18:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je v km 112,500 – 119,700 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

od 4. 12. 2016, 18:00 hod. do 5. 12. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,855 – 112,868 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena (s výjimkou lokálního snížení rychlosti na 80 km/h) bez přechodného dopravního omezení.

od 5. 12. 2016, 10:00 hod. do 7. 12. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 119,995 – 112,768 doprava vedena v jednom (pravém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena (s výjimkou lokálního snížení rychlosti na 80 km/h) bez přechodného dopravního omezení.

od 7. 12. 2016, 10:00 hod. do 9. 12. 2016, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 120,100 – 112,818 doprava vedena v jednom (levém) jízdním pruhu.

Ve směru na Brno je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

Data o stavbě

Hlavní trasa:
délka:
5980 m (km 113,320–119,300)
kategorie: D 28/120
plocha vozovek: 184 184 m2
počet stavebních objektů: 28

projektant PDPS: Dopravoprojekt Brno a.s.
zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s r. o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BT Beton – Technik GmbH
předpokládané zprovoznění: 06/2018
nabídková cena: 589 997 000 Kč (bez DPH)

 

D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek a rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1

Vedení dopravy

V neděli 9. 10. bude doprava ve směru na Brno vedena v jednom jízdním pruhu, od pondělí 10. 10. po skončení ranní dopravní špičky bude vedena doprava v jednom jízdním pruhu ve směru na Prahu. Následně bude zaveden režim 2+2 jízdní pruhy. Koncem měsíce pak opět dojde k vedení dopravy v jednom jízdním pruhu (ve směru na Prahu 26. – 28. 10, ve směru na Brno 28. – 30. 10.).

Podrobné vedení dopravy:

1) Částečná uzavírka pravého pásu, levého a pravého (středního) jízdního pruhu v km cca 29,3 – 34,5 v termínu 9. 10. 2016 z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,8 svedena do jednoho provizorního jízdního pruhu, v km cca 28,9 – 29,3 bude vedena v protisměrném pásu a dále bude vedena podél pracoviště až do km cca 34,5. V rámci přípravy dopravního značení budou vykonány krátkodobé úplné uzavírky dálnice za účasti Policie ČR.

2) Částečná uzavírka levého pásu, levého provizorního jízdního pruhu v km cca 34,7 – 28,8 v termínu 10. 10. 2016, 10:30 hod. – 12. 10. 2016, 21:00 hod. z důvodu demontáže dočasných svodidel a přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,7 – 28,8 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu.

3) Částečná uzavírka pravého pásu, levého jízdního pruhu v km cca 29,4 – 34,4 v termínu 9. 10. 2016 – 28. 10. 2016 z důvodu rekonstrukce mostu D1-035 a modernizace dálnice.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, v km cca 28,9 – 29,3 bude vedena v protisměrném pásu a dále bude vedena podél pracoviště až do km cca 34,4.

4) Částečná uzavírka levého pásu, levého jízdního pruhu v km cca 34,6 – 28,8 v termínu 12. 10. 2016 – 26. 10. 2016 z důvodu rekonstrukce mostu D1-035 a modernizace dálnice.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,6 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 28,8.

5) Částečná uzavírka levého pásu, pravého jízdního pruhu v km cca 34,7 – 28,8 v termínu 26. 10. 2016, 10:30 hod. – 28. 10. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,7 – 28,8 vedena podél pracoviště v jednom jízdním pruhu.

6) Částečná uzavírka pravého pásu, střídavě levého, pravého (středního) jízdního pruhu a jízdního pruhu pro pomalá vozidla v km cca 29,3 – 34,5 v termínu 28. 10. 2016, 12:00 hod. – 30. 10. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 29,3 – 34,5 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu.

Ing. Jan Rýdl
tiskový mluvčí ŘSD
jan.rydl@rsd.cz