Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci dálnice D1

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo poslední modernizovaný úsek dálnice D1. Modernizace D1 mezi Mirošovicemi (EXIT 21) a Kývalkou (EXIT 182), která byla stavebně zahájena v květnu 2013 a trvala celkem devět stavebních sezón, tím byla dokončena.

Jednalo se o největší a z pohledu organizace postupu výstavby nejnáročnější projekt, který kdy Ředitelství silnic a dálnic realizovalo. V rámci modernizace došlo k rozšíření dálnice o 0,75 metrů na každé straně, což výrazně zvyšuje bezpečnost při odstavení vozidla a dále umožňuje v případě uzavření jednoho jízdního pásu vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy na pásu druhém. Byla provedena kompletní rekonstrukce 160 kilometrů D1 v obou směrech, a to včetně mostů (92 dálničních mostů, 35 nadjezdů), mimoúrovňový křižovatek, středního dělícího pásu dálnice, kanalizace a několika odpočívek. Došlo k doplnění telematických zařízení a v celé délce byl položen optický kabel. V rámci modernizace bylo zbouráno a nově postaveno 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání. Významně vzrostla také bezpečnost díky instalaci nových svodidel s vysokou úrovní zadržení, modernizací stávajícího systému tísňového volání SOS a výstavbou oplocení. Snížen byl negativní vliv dálnice na okolí doplněním protihlukových opatření a výstavbou 4 nových ekoduktů pro migraci zvěře. Návrhové parametry dálnice D1 (rozhledové poměry, příčný sklon vozovky, délky připojovacích/odbočovacích pruhů) byly uvedeny do souladu s platnými technickými předpisy.

V rámci projektu modernizace byla použita řadu inovativních postupů či technologií – cementobetonový kryt s obnaženým kamenivem, který zajistí dlouhodobě trvanlivé protismykové vlastnosti vozovky; mobilní svodidla pro oddělení protisměrných jízdních pruhů po dobu realizace; zálivy pro nouzové zastavení vozidel; nouzové sjezdy pro vozidla integrovaného záchranného systému; svodidla s vysokou úrovní zadržení ve středním dělicím pásu dálnice; velká část stavebních prací probíhala v noční době (pokládka cementobetonového krytu, přestavba přechodného značení, snášení nadjezdů, a řada dalších), plošné nasazení úsekového měření rychlosti pro zvýšení bezpečnosti provozu v uzavírkách“ shrnul základní výčet prací, které proběhly v rámci modernizace D1, generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Modernizace D1

 

 

počet modernizovaných úseků

 

 

20

 

délka modernizovaných úseků

 

 

160,2 km

 

celkem položeno cementobetonového krytu

 

 

více jak 900 000 m³

 

výstavba nových či komplexní rekonstrukce stávajících protihlukových stěn

 

12,3 km

 

délka svodidel (hlavní trasa dálnice, mimoúrovňové křižovatky, související komunikace)

 

371 km

 

odpočívky – oprava vozovek/komplexní modernizace

 

 

9/3

 

dohledové kamery/SOS hlásky/meteostanice

 

 

90/195/26

 

celkový počet modernizovaných mostů na hlavní trase

 

92 (z toho 25 zcela nových)

 

modernizovaných nadjezdů

 

 

35

 

předpokládané náklady v roce 2012

 

 

21,6 mld. Kč bez DPH

 

aktuální stavební náklady (v cenové úrovni roku 2021)

 

 

21,8 mld. Kč bez DPH (v cenové úrovni roku 2012 o 2 mld. Kč nižší, než byl předpoklad)