Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

O projektu Nová D1

Mirošovice – Kývalka (projekt již zrealizován a ukončen)

Nová D1 - mapa modernizace dálnice D1

Mapa ke stažení v PDF

Modernizace dálnice D1 | Shrnutí 2013-2021 | PDF ke stažení

O projektu

Základní informace

Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé dálniční síti. Intenzity v obou směrech za 24 hodin: u Prahy téměř 100 tisíc vozidel, u Brna 70 tisíc vozidel a na Vysočině kolem 35 tisíc vozidel. V letech 1996 – 1999 bylo přistoupeno k rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání mezi Prahou a Mirošovicemi. V prostoru Brna mezi Kývalkou a Holubicemi se rozšíření připravuje v nejbližších letech.


Rozsah modernizace D1

Úsek Mirošovice – Kývalka se předpokládá provozovat nadále jako čtyřpruhový. Po desítkách let provozu je dálnice na konci plánované životnosti a je nutné přistoupit k celkové modernizaci. Cementobetonový kryt vozovky vykazuje poruchy v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových desek. Na asfaltobetonovém krytu se objevují vyjeté koleje a plošný rozpad. Místní opravy těchto poruch již nejsou nadále efektivní a je nutné postupně celých 161 km v úseku Mirošovice – Kývalka modernizovat.

Úprava kategorie ze stávající D26,5 na kategorii „D28“ (D27,5 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m) šířkou zpevnění jízdního pásu 11,5 m a rozšířením zpevněné krajnice (odstavného pruhu) dálnice na každé straně o 0,75 m (zvýšení bezpečnosti v případě odstavení vozidla).


O co jde v modernizaci D1

Modernizace úseku spočívá v úpravě šířky ze stávajících 26,5 metrů na 28 metrů. Modernizací dojde k rozšíření zpevněné krajnice (odstavného pruhu) dálnice na každé straně o 0,75 metrů a tím ke zvýšení bezpečnosti v případě odstavení vozidla. Možnost vedení provozu v režimu 2+2 jízdní pruhy v jednom směru v době uzavírky jednoho jízdního pásu. V tuto chvíli není režim 2+2 možný, proto vznikají při jakékoliv uzavírce či nehodě kongesce, způsobené zúžením jízdního proudu do jednoho jízdního pruhu (režim 2+1).

Modernizace zahrnuje:

 • opravu konstrukce vozovky
 • úpravu odbočovacích a připojovacích pruhů a přejezdů středního dělícího pásu
 • rozšíření dálničních mostů a nadjezdů
 • opravu kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky
 • výměnu svodidel v celém úseku
 • opravu a modernizaci stávajícího systému tísňového volání SOS
 • doplnění telematických zařízení
 • výměnu veškerých kabelových vedení ve středním dělícím pásu (SDP) a doplnění protihlukových opatření

Modernizace je rozdělena na 20 dílčích mezikřižovatkových úseků. Součástí stavebního úseku je vždy s ohledem na omezení provozu jedna mimoúrovňová křižovatka. Z těchto podmínek vyplývají začátky a konce staveb jednotlivých úseků, které jsou dlouhé od tří do 14,7 kilometrů.

Rozdělení na stavební úseky

Základním kritériem bylo rozdělení modernizované části dálnice D1 na mezikřižovatkové úseky, tj. MÚK – MÚK (EXIT – EXIT). Nejvhodnější z hlediska provizorního vedení dopravy během stavby.

Celkem je navrženo 20 mezikřižovatkových úseků:

 • úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
 • úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek
 • úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov
 • úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře
 • úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice
 • úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket
 • úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice
 • úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
 • úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
 • úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
 • úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava
 • úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
 • úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
 • úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ
 • úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ
 • úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
 • úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš
 • úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů
 • úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice
 • úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

Proč modernizujeme

Dálnice D1 je nejdelší a současně nejstarší českou dálniční komunikací. První známky stavby komunikace se datují do roku 1967. Od té doby se stav komunikace významně zhoršil. Mezi deset problémových oblastí dálnice D1 patří:

 1. Zastaralost technického stavu vozovky po více než čtyřicetiletém provozu.
 2. Vznikají komplikace v dopravě při opravách – aktuálně je možné vedení dopravy jen ve 3 pruzích, což při opravách vyvolává dopravní omezení a kolony.
 3. Velmi špatný je technický stav mostů.
 4. Nevyhovující je stav odbočovacích a připojovacích pruhů.
 5. Nevyhovující je stav záchytných zařízení (někde dokonce chybí, jinde jsou zastaralá).
 6. Často se na dálnici vyskytují kolizní místa a nebezpečné překážky (stromy nebo kamení).
 7. Chybějí telekomunikační sítě a optické kabely (například absence moderního optického kabelu pro obsluhu hlásek SOS).
 8. Úzké krajnice zvyšující nebezpečí v dopravě při odstavení autobusů nebo nákladních vozidel.
 9. Chybějí odstavné zálivy v částech stoupání vozovky dálnice (na dálnici nejsou ideální možnosti odstavení vozidel v místech, kde není odstavný pruh.
 10. Zastaralý je systém odvodnění dálnice (špatný vliv na životní prostředí, riziko nebezpečí nehody při jízdě za deště a námrazy).

Přínosy

Doposud rekonstrukce dálnice D1 probíhala metodou dílčích oprav. Tento postup je neefektivní a významně zatěžuje rozpočet dopravní infrastruktury. Přišel čas na generální modernizaci celé komunikace, která řeší větší část problémů spojených s provozem a údržbou dálnice D1. Mezi největší přínosy modernizace patří:

 1. Dálnice bude pokryta novým moderním betonovým povrchem odpovídajícím normám v silniční dopravě v 21. století.
 2. Modernizovaná komunikace zlepší bezpečnost silničního provozu ve standardních i ztížených podmínkách (déšť, námraza).
 3. Sníží se počet dopravních kolon a tím i zdržení pro řidiče, protože při navazujících opravách a rekonstrukcích na D1 bude možné vést dopravu vždy v režimu 2+2 pruhy (zůstane vždy zachován plynulý provoz).
 4. Dojde ke zlepšení dopravního komfortu (úspora času řidičů), což bude mít pozitivní vliv na ekonomiku a hospodářství, které je závislé na silniční dopravě, především:
 5. Úspora času řidičů
 6. Příjmy z mýtného do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 7. Úspory nákladů ze snižování nehodovosti
 8. Zlepší se prevence a dohled nad bezpečností dopravy na dálnici D1 – doplnění telematických zařízení (kamery, ZPI), zlepší se informovanost řidičů o dopravních kolonách a nehodách.
 9. Snížení se hlukové zatížení v okolí dálnice – na D1 budou doplněna protihluková opatření.
 10. Dojde k úspoře nákladů ve snížení počtu likvidací dopravních nehod (nižší počet nehod, zranění a úmrtí).
 11. Rekonstrukce odvodňovacích zařízení bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, dojde k sanaci okolních skal, zlepší se kultura cestování (čistota, omezení nebezpečných překážek na silnici).
 12. Další pozitivní vlivy vyvolané moderní komunikací (zaměstnanost, podpora hospodářství)
 13. Dojde k úspoře provozní nákladů v dopravní infrastruktuře (snížení velkého množství dílčích a neefektivních oprav).

Aktuality na D1

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo poslední modernizovaný úsek dálnice D1. Modernizace D1 mezi Mirošovicemi (EXIT 21)…
Informace o posledních omezeních dopravy na dálnici D1, která souvisí s odstraňováním dopravního značení na modernizovaných úsecích:…
V neděli 26. září bude zahájeno odstraňování dopravního omezení z modernizovaného úseku D1 mezi Koberovicemi (EXIT 81)…

Aktuálně na Facebooku ŘSD