Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci levého jízdního pásu na dálnici D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou

Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou již byl dokončen nový CB kryt v obou dálničních pásech. Od středy 12. 10. dojde v úseku k postupným změnám vedení dopravy. Následovat budou ještě dokončovací práce, aby mohl být úsek v letošním roce zprovozněn.

V současné době je modernizováno již celkem šest úseků dálnice D1. Úseky Hvězdonice – Ostředek a Ostrovačice – Kývalka budou ještě do konce roku uvedeny do provozu. Další čtyři úseky jsou ve výběrovém řízení. Podrobné informace k jednotlivým úsekům naleznete v přiložením dokumentu „Přehled modernizace D1“.

V průběhu zimní technologické přestávku budou dopravní omezení v souvislosti s modernizací dálnice D1 odstraněna, práce budou obnoveny opět na jaře s ohledem na vhodné klimatické podmínky.

 

D1 Modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

 

Vedení dopravy

od 12. 10. 2016, 15:00 hod. do 15. 10. 2016, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,405 – 178,005 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Ve směru na Brno je v km 177,810 – 182,255 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 15. 10. 2016, 7:00 hod. do 16. 10. 2016, 15:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,405 – 178,005 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Ve směru na Brno je v km 177,670 – 182,355 doprava svedena do pomocného pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 16. 10. 2016, 15:00 hod. do 28. 10. 2016, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,405 – 178,005 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Ve směru na Brno je v km 177,810 – 182,255 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 28. 10. 2016, 7:00 hod. do 29. 10. 2016, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,645 – 177,905 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je v km 177,810 – 182,255 doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 29. 10. 2016, 7:00 hod. do 29. 10. 2016, 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 182,645 – 177,905 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je v km 177,570 – 182,355 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

od 29. 10. 2016, 19:00 hod. do 30. 10. 2016, 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

Ve směru na Brno je v km 177,570 – 182,355 doprava svedena do levého jízdního pruhu.

Větve přilehlých mimoúrovňových křižovatek jsou otevřeny.

 

Následně budou veškerá dopravní omezení odstraněna a úsek bude uveden do plného provozu.