Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na víkendovou úplnou noční uzavírku dálnice D1 v úseku Mirošovice – Šternov

Úplná uzavírka dálnice D1 proběhne v km 21 až 41 v noci ze soboty 16. 3. na neděli 17. 3. Důvodem uzavírky je demolice šířkově nevyhovujícího nadjezdu na 23. kilometru. Pro veškerou dopravu jsou stanoveny objízdné trasy.

Vedení dopravy

Přípravné práce:

Provoz jedním pruhem v obou pásech v sobotu 16. 3. od 12:00 do 18:00.

Úplná uzavírka dálnice D1 v úseku EXIT 21 Mirošovice – EXIT 41 Šternov proběhne v termínu sobota 16. 3. 18:00 až neděle 17. 3. 8:00.

Objízdná trasa pro vozidla do 12 tun je navržena z EXITU 41 po silnici II/111 a II/112 do Benešova a dále po silnici I/3 na EXIT 21 Mirošovice.

Objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun je vedena přes Mirošovice po silnici I/3 a D3, Tábor, dále po silnici I/19 a I/34 na EXIT 90 Humpolec.

Dokončovací práce:

Provoz jedním pruhem v obou pásech v neděli 17. 3. od 8:00 do 14:00.

Jedná se o původní nadjezd, který byl postaven spolu s dálnicí D1 v 70. letech. Nový nadjezd bude řidičům k dispozici již v listopadu letošního roku.

Modernizace dálnice D1

V rámci modernizace D1 již bylo zprovozněno 90 kilometrů nové dálnice. Dalších 31 km je v současné době v realizaci. Zbylých 40 km bude zahájeno ještě během letošní stavební sezóny.