Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 Psáře – Soutice

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na změnu vedení dopravy na modernizovaném úseku dálnice D1 EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice. Od pondělí 25. 7. do středy 27. 7. bude doprava vedena v režimu 1+1.

Vedení dopravy:

1.       Uzavírka levého provizorního jízdního pruhu směr Brno v km cca 48,2 – 54,5 v termínu od 25. 7. 2016, 7:30 hod. do 27. 7. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 48,2 – 54,5 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu, částečně v protisměrném pásu.

 2.       Uzavírka střídavě pravého a levého provizorního jízdního pruhu směr Praha v km cca 56,6 – 53,0 v termínu od 25. 7. 2016, 9:30 hod. do 27. 7. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 56,6 – 53,0 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu, částečně v protisměrném pásu.

 3.       Uzavírka pravého pásu v km cca 48,4 – 53,7, levého pásu v km cca 56,4 – 54,8, celé pravé poloviny MÚK Psáře, sjezdové větve levé poloviny MÚK Soutice a odpočívky Střechov vpravo v termínu od 27. 7. 2016 do 31. 10. 2016 z důvodu provádění modernizace dálnice.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 47,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a přes přejezd SDP v km 48,370 – 48,490 bude převedena do protisměrného pásu. V něm bude pokračovat až k přejezdu SDP v km 53,740 – 53,860, kde bude převedena zpět a bude pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 56,7.

Doprava ve směru Praha bude ve dvou provizorních jízdních pruzích převedena přes přejezd SDP v km 56,497 – 56,377 do protisměrného pásu. Pravý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 54,830 – 54,710, levý provizorní jízdní pruh bude převeden zpět přes přejezd SDP v km 53,860 – 53,740. Dále bude doprava pokračovat stále ve dvou provizorních jízdních pruzích na konec uzavírky v km cca 48,1.

Doprava tedy bude vedena částečně v režimu 2+2 v pravém i levém pásu a částečně v režimu 2+1+1.

Na MÚK Psáře (EXIT 49) nebude umožněn sjezd ve směru Praha – Psáře a nájezd ve směru Psáře – Brno. Na MÚK Soutice (EXIT 56) nebude umožněn sjezd ve směru Brno – Soutice. Dálniční odpočívka Střechov (km cca 52 směr Brno) bude uzavřena.

 

Úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

Hlavní trasa:

délka: 7710 m (km 48,590–56,300)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 215 880 m2

počet stavebních objektů: 30

Projektant PDPS: Pragoprojekt a.s.

Zhotovitel: Společnost MTS + SWIETELSKY D1 úsek 06, Psáře – Soutice

Cena stavby dle smlouvy: 929 351 212 Kč (bez DPH)

 

Shrnutí modernizace:

Úseky uvedené do provozu:

úsek 05, EXIT 41 Šternov – EXIT 49 Psáře

úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice

úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava

úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

 

Úseky v realizaci:

úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice

úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

 

Úseky ve výběrovém řízení:

úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice

úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy.

Aktuální informace k dopravním omezením jsou dostupné na http://www.dopravniinfo.cz/.