Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že ve dnech 12. 7. a 13. 7. bude na dálnici D1 v km 34,6 – 28,2 vedena doprava v jednom jízdním pruhu

Uzavírka dálnice D1 bude provedena za účelem provádění akcí „D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek“ a „Rekonstrukce a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1

1) Částečná uzavírka pravého pásu, levého provizorního jízdního pruhu v km cca 28,2 – 29,2 v termínu 12. 7. 2016, 5:00 hod. – 13. 7. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,2 – 29,2 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu. V rámci přípravy dopravního značení bude vykonána jedna krátkodobá úplná uzavírka dálnice.

2) Částečná uzavírka levého pásu, levého provizorního jízdního pruhu v km cca 34,6 – 28,8 v termínu 12. 7. 2016, 10:30 hod. – 13. 7. 2016, 21:00 hod. z důvodu přípravy dopravního značení.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,6 – 28,8 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu. V rámci přípravy dopravního značení bude vykonána jedna krátkodobá úplná uzavírka dálnice.

3) Uzavírka pravého pásu v km cca 28,9 – 34,2, nájezdové větve MÚK Hvězdonice vpravo a sjezdové větve MÚK Ostředek vpravo v termínu 13. 7. 2016 – 31. 10. 2016 z důvodu rekonstrukce mostu D1-035 a modernizace dálnice.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 28,9 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů a převedena do protisměrného pásu. V něm bude vedena na konec uzavírky v km cca 34,3, kde bude převedena zpět.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,6 svedena do dvou provizorních jízdních pruhů, ve kterých bude vedena na konec uzavírky v km cca 28,8.

Na MÚK Hvězdonice (EXIT 29) nebude umožněn nájezd ve směru Hvězdonice – Brno. Na MÚK Ostředek (EXIT 34) nebude umožněn sjezd ve směru Praha – Ostředek. Objízdné trasy budou vyznačeny.