Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 18. března modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, západ

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v sobotu 18. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, západ. Modernizace bude zahájena přípravnými pracemi, jako je pokládka vodorovného dopravního značení a instalace provizorních svodidel. Od pondělí 20. března bude zahájena samotná modernizace levého jízdního pásu (směr Praha). Celý úsek bude do konce letošního roku kompletně zmodernizován a uveden do provozu.

Vedení dopravy

18. 3. 2017 od 7:00 hod. do 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

Ve směru na Brno je doprava vedena v  km 133,100 – 141,800 v jednom (levém) jízdním pruhu, přičemž výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn.

od 18. 3. 2017, 19:00 hod. do 20. 3. 2017, 10:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 141,750 – 133,600 levý jízdní pruh zúžen (min. 3,25 m) a doprava je vedena ve dvou jízdních pruzích.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,218 – 141,770 v pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

20. 3. 2017 od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Ve směru na Prahu je v km 141,300 – 134,000 levý jízdní pruh zúžen (min. 3,25 m) a v km 141,800 – 141,400 a v km 133,900 – 133,550 je doprava vedena v jednom jízdním (resp. pomocném) pruhu

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,218 – 141,770 v pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

od 20. 3. 2017, 13:00 hod. do 19. 9. 2017

Ve směru na Prahu je v km 141,465 – 133,793 uzavřen levý jízdní pás a doprava je převedena přejezdy středního dělicího pásu do protisměrného pás, kde je vedena ve dvou zúžených pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 141,690 ve dvou pomocných pruzích v režimu 2 + 2.

V tomto termínu je dále uzavřena levá MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141); objízdná trasa je vedena po souběžné silnici II/602 v úseku od MÚK Velké Meziříčí-východ (EXIT 146) až k MÚK Měřín (EXIT 134).

 

Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí, západ

Hlavní trasa:

délka: 7200 m (km 134,014–141,200)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 201 600 m2

počet stavebních objektů: 40

 

Zhotovitel: Sdružení Eurovia CS, a.s. a STRABAG a.s.

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 051  007 tis. Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy: 1 030 001 868 Kč (bez DPH)

Termín modernizace: 09/2015 – 12/2017