Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 2. března modernizaci levého jízdního pásu dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje 2. března práce na modernizaci dálnice D1 v úseku Velká Bíteš – Devět křížů. Probíhat bude vlastní modernizace levého jízdního pásu (směr Praha). Od 5. března bude doprava v úseku vedena na pravém jízdním pásu (směr Brno) v režimu 2+2 jízdní pruhy. Celý úsek bude pro řidiče zprovozněn na přelomu července a srpna.

 

Vedení dopravy – přípravné práce

2. 3. 2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodné úpravy provozu.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,800 – 168,500 uzavřena zpevněná krajnice, přičemž doprava je vedena ve dvou standardních jízdních pruzích.

od 2. 3. 2017, 14:00 hod. do 3. 3. 2017, 14:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodné úpravy provozu.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,700 – 168,550 uzavřen pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, přičemž doprava je svedena do levého jízdního pruhu.

od 3. 3. 2017, 14:00 hod. do 4. 3. 2017, 7:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodné úpravy provozu.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,970 – 168,400 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do dvou zúžených pomocných pruhů ve vnější části dálničního pásu.

od 4. 3. 2017, 7:00 hod. do 5. 3. 2017, 15:00 hod.

Ve směru na Prahu je v úseku km 168,600 – 162,090 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do pravého jízdního pruhu.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,970 – 168,400 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do dvou zúžených jízdních pruhů ve vnější části dálničního pásu.

 

Vedení dopravy – modernizace levého jízdního pásu (směr Praha):

od 5. 3. 2017, 15:00 hod. do 17. 6. 2017

Ve směru na Prahu je v úseku km 168,380 – 162,157 doprava svedena do protisměrného pásu dálnice, ve kterém je vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích.

Ve směru na Brno je v úseku km 161,970 – 168,400 uzavřen levý a část pravého jízdního pruhu a doprava je svedena do dvou zúžených jízdních pruhů ve vnější části dálničního pásu.

Při levém pásu dálnice je dále uzavřena

  • levá polovina MÚK Devět křížů (EXIT 168), tj. nájezdová i výjezdová větev,
  • výjezdová větev levé poloviny MÚK Velká Bíteš (EXIT 162),
  • odpočívka Devět křížů (km 166,7, vlevo).

Za uzavřené větve křižovatek jsou úředně stanoveny objízdné trasy.

 

V průběhu března budou postupně obnoveny práce i na dalších třech úsecích, kde probíhala modernizace již v loňském roce. Nově bude modernizace zahájena v úseku Ostředek – Šternov, Hořice – Koberovice a Velké Meziříčí – Lhotka.

 

Úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů

Hlavní trasa:

 

délka: 5420 m (km 162,750– 168,170)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 151 760 m2

počet stavebních objektů: 20

 

Projektant PDPS: VIAPONT, s r.o.

Zhotovitel: Společnost pro modernizace D1, úsek 22 (předseda sdružení Alpine Bau CZ a. s, OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s.).

Předpokládaná hodnota zakázky: 715 000 000,- Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy: 685 096 502,- Kč bez DPH

Termín modernizace: 04/2016 – 07/2017