Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje modernizaci D1 mezi Souticemi a Loktem, pokračovat budou také práce mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje v pátek 8. března modernizaci dálnice D1 mezi Souticemi a Loktem. Jedná se o nově zahajovaný úsek. Ve stejný den budou po zimní technologické přestávce obnoveny také práce mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi.

Úsek 07 EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

Vlastním pracím předchází nezbytné rozmístění dopravního značení, které bude zahájeno v pátek 8. března a bude probíhat během tohoto víkendu. Dopravní omezení se bude následně měnit dle aktuálně probíhajících prací, řidičům budou k dispozici většinou dva jízdní pruhy a v úseku bude snížena rychlost na 80 km/h.

Během letošní stavební sezóny budou provedeny následující práce:

  • rozšíření levého jízdního pásu (Brno – Praha)
  • práce ve středním dělicím pásu  
  • vlastní modernizace pravého dálničního pásu (Praha – Brno)

V roce 2020 pak bude kompletně modernizována levá část dálnice a na podzim 2020 budou práce skončeny.

Hlavní trasa:

délka: 10 km

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 150 612 m2

počet stavebních objektů: 40

Zhotovitel: EUROVIA CS

Cena stavby dle smlouvy: 1 184 mil. Kč bez DPH

Termín modernizace: 03/2019 – 11/2020

Úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

V pátek 8. března se zahájí realizace dopravního opatření, aby pracovníci mohli pracovat v pravém odstavném pruhu a připravit ho na plné zatížení z převedené dopravy. O víkendu 16. – 17. března pak dojde k demolici mostu přes dálnici u Mirošovic. Dopravní omezení se bude následně měnit dle aktuálně probíhajících prací, řidičům budou k dispozici většinou dva jízdní pruhy a v úseku bude snížena rychlost na 80 km/h.

Během letošní stavební sezóny budou provedeny následující práce:

  • práce v odstavných pruzích, kde je zapotřebí připravit krajnice dálnice na následný přesun nákladní dopravy
  • rozšíření levého jízdního pásu (Brno – Praha)
  • práce ve středním dělícím pásu

Práce na modernizaci tohoto úseku budou probíhat postupně za provozu tři stavební sezóny.

O víkendu 16. – 17. března dojde k demolici mostu přes dálnici D1 u Mirošovic (km 22,2)

V rámci těchto prací dojde v pátek 15. března odpoledne k omezení dopravy na D1 do jednoho jízdního pruhu a k následnému úplnému vyloučení provozu v místě a jeho převedení na objízdné trasy. Toto uzavření dálnice bude platné do nedělního odpoledne.

O demolici nadjezdu budeme podrobněji informovat v samostatné tiskové zprávě.

Hlavní trasa:

délka: 7,7 km

kategorie: D 28/120

počet stavebních objektů: 13

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. + EUROVIA Beton GmbH

Cena stavby dle smlouvy: 1 078 mil. Kč bez DPH

Termín modernizace: 10/2018 – 11/2021

Modernizace dálnice D1

V rámci modernizace D1 již bylo zprovozněno 90 kilometrů nové dálnice. Dalších 31 km je v současné době v realizaci. Zbylých 40 km bude zahájeno ještě během letošní stavební sezóny.