Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v neděli 30. října modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem. Veškerá dopravní omezení budou odstraněna do neděle večer a následně již bude doprava vedena standardním způsobem.

 

Jedná se již o pátý úsek dálnice D1, kde bude modernizace ukončena. Tentokrát jde o úsek blízko našeho hlavního města, kde jsou velmi vysoké dopravní intenzity. Jsem proto velmi rád, že se zprovoznění podařilo ve stanoveném termínu a řidiči již budou moci využít nově zmodernizovanou dálnici v plném profilu“, uvítal zprovoznění úseku generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

 

V rámci modernizace dálnice D1 bylo mezi exity 29 Hvězdonice a 34 OStředek provedeno rozšíření původní vozovky vč. úpravy příčných sklonů vozovky, realizace kompletně nového cementobetonového krytu dálnice a nových svrchních vozovkových konstrukčních vrstev, výstavba nových dálničních mostů a nadjezdů, kompletní modernizace veškerého dálničního příslušenství a bezpečnostních zádržných systémů, provedení nové dálniční dešťové kanalizace  a kabelových vedení SOS-DIS systému, včetně přeložek dálkových datových optických kabeláží vedených ve středním dělícím pásu dálnice.

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP Doprava v programovém období 2007 – 2013 a je navržen ke spolufinancování v programovém období 2014 – 2020.

 

Vedení dopravy pro poslední dny modernizace (odstraňování provizorního dopravního značení):

 

  • 10. 2016, 10:30 hod. – 28. 10. 2016, 21:00 hod.

Doprava ve směru Praha bude v km cca 34,7 – 28,8 vedena podél pracoviště v jednom jízdním pruhu.

  • 10. 2016, 12:00 hod. – 30. 10. 2016, 21:00 hod.

Doprava ve směru Brno bude v km cca 29,3 – 34,5 vedena podél pracoviště v jednom provizorním jízdním pruhu.

 

Data o stavbě D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

 

Hlavní trasa

délka: 4640 m (km 29,500– 34,100)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 129 920 m2

počet stavebních objektů: 36

 

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: Sdružení firem Metrostav a.s., Swietelsky Stavební s.r.o., Hochtief CZ a.s.

Zahájení stavby: 04/2015

Zprovoznění stavby: 10/2016

Cena stavby dle smlouvy: 549 424 016 Kč (bez DPH)