Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v neděli 6. listopadu modernizovaný úsek dálnice D1 mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Doprava ve směru na Prahu je vedena bez omezení již od čtvrteční večera. Veškerá dopravní omezení ve směru na Brno budou odstraněna v průběhu soboty a neděle. Nově zmodernizovaný úsek dálnice D1 bude následně kompletně zprovozněn pro řidiče.

 

„Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje již šestý modernizovaný úsek. V současné době je tedy na D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou kompletně nová dálnice na 43 kilometrech v obou směrech. Rekonstrukce pokračuje na dalších 27 kilometrech, na úseky v celkové délce 33 kilometrů probíhá výběrové řízení,“ shrnul současný stav modernizace dálnice D1 generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

 

V rámci modernizace byla rozšířena vozovka a dostala nový cementobetonový kryt, prodlouženy byly připojovací a odbočovací pruhy. Při modernizaci došlo i na rozšíření dálničních mostů a kompletní výměnu odvodnění a vybavení dálnice včetně kabeláže. Přeložena byla i mýtná brána a upraveny protihlukové stěny a vegetace.

 

„Při samotné stavbě nám šlo především o bezpečnost projíždějících řidičů, ale i našich zaměstnanců. Proto jsme osazovali dočasná betonová svodidla ve více etapách, než bylo požadováno objednatelem, i nad rámec zákonných norem,“ uvedl Michal Reiter, výkonný ředitel firmy Skanska, která modernizaci tohoto úseku prováděla.

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP Doprava v programovém období 2007 – 2013 a je navržen ke spolufinancování v programovém období 2014 – 2020.

 

Vedení dopravy pro poslední dny modernizace – EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

 

Od 3. 11.2016, 19:00 hod. do 5. 11. 2016, 7:00 hod.,

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

Ve směru na Brno je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích ve vnější části vozovky.

 

od 5. 11. 2016, 7:00 hod. do 6. 11. 2016, 19:00 hod.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

Ve směru na Brno je doprava svedena do levého jízdního pruhu.

 

 

Data o stavbě D1 modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka

Hlavní trasa

délka: 3490 m (km 178,500–181,990)

kategorie: D 28/120

plocha vozovek: 97 720 m2

počet stavebních objektů: 33

 

Zpracovatel PDPS: Obermeyer Helika a. s.

Zhotovitel: Skanska a. s.

Zahájení stavby: 06/2015

Zprovoznění stavby: 11/2016

Cena stavby dle smlouvy: 452 299 tis. Kč (bez DPH)