Telefonní číslo bezplatné asistenční služby ŘSD: 800 280 281

V rámci modernizace dálnice D1 nainstaluje ŘSD 160 kilometrů dlouhý optický kabel

Ředitelství silnic a dálnic nainstaluje v rámci modernizace dálnice D1 160 kilometrů dlouhý páteřní optický kabel. Bude se jednat o vůbec nejdelší optický kabel ve správě ŘSD. Instalace proběhne metodou tzv. zafukování.

Nový optický kabel umožní výrazné zrychlení komunikace mezi Národním dopravním informačním centrem a jednotlivými centry telematiky, které jsou umístěny na jednotlivých střediscích správy a údržby dálnice a zařízeními umístěnými přímo na dálnici. Nově bude možná také jejich vzájemná zástupnost. Tím dojde k dalšímu zvýšení rychlosti a přesnosti přenášených informací o provozu na dálnici D1 pro veřejnost.

K instalaci optického kabelu je možné přistoupit vzhledem k blížícímu se konci celé modernizace D1, neboť kabel je zafukován do již připravených chrániček, které byly položeny ve středním dělícím pásu v rámci modernizace jednotlivých úseků. Posledním úsekem, kde došlo k položení chráničky, byl letos zahájený úsek Devět křížů – Ostrovačice.

Instalace bude prováděna postupně v úsecích mezi jednotlivými středisky správy a údržby dálnice SSÚD Mirošovice, SSÚD Bernartice, SSÚD Velký Beranov a SSÚD Domašov na podzim 2020 a na jaře 2021. Řidiči se musí připravit na částečné uzavírky již modernizovaných úseků dálnice ve směru do Prahy, spočívající v uzavření levého jízdního pruhu a vedení dopravy ve dvou zúžených pruzích při pravém okraji vozovky. Ve směru do Brna bude provoz veden až na lokální omezení provozu v místě některých šachet bez větších omezení.

Uzavírky začnou o prvním zářijovém víkendu a budou prováděny v několika etapách v uzavírkách o průměrné délce cca 4 km, jejichž umístění se bude každé 3 – 4 dny měnit. Zřizování a změny uzavírek jsou naplánovány do víkendových dnů nebo nočních hodin. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu uzavírkami.